»   Tłumaczenia

Moją specjalnością są tłumaczenia pisemne i ustne z następujących dziedzin:

 • przemysł (samochodowy, maszynowy, tworzyw sztucznych, farmaceutyczny, budownictwo, architektura, konstrukcja maszyn,);
 • rachunkowość;
 • finanse;
 • bankowość;
 • ekonomia;
 • handel;
 • prawo;

Na co dzień wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego, różnego rodzaju dokumentów na przykład takich jak:

 • dokumenty sądowe (pozwy, wezwania, wyroki);
 • dokumenty stanu cywilnego (akty, zaświadczenia do ślubu);
 • dokumentacja szkolna (świadectwa, opinie);
 • dokumenty samochodowe i inne związane z komunikacją;
 • dokumenty notarialne (pełnomocnictwa, dokumenty założycielskie spółek i inne akty notarialne);
 • faktury i dokumenty związane z transportem.

Jako tłumacz przysięgły często uczestniczę podczas różnych czynności w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas zawierania umów w Notariatach, a także na rozprawach w Sądach, przesłuchaniach w Prokuraturach lub na Policji.

Wykonuję tłumaczenia ustne specjalistyczne podczas profesjonalnych spotkań biznesowych, w czasie rozruchu linii produkcyjnych, kursów szkoleniowych dla pracowników różnych sektorów przemysłu, narad i spotkań.

Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą i jestem płatnikiem podatku VAT.